A/B Testi

A/B testi yeni bir ürün, hizmet, tasarım sunulduğunda veya değişiklik yapıldığında müşterilerin tepkisini ölçmek için yapılır. Bir grup müşteriye (kontrol grubu) mevcut süreç, ikinci bir grup müşteriye ise (deney grubu) yeni süreç yaşatılır. Deney sonunda hangi grubun istenen davranışları gösterdiğine veya memnuniyetine bakılarak değişiklik hakkında karar verilir.

Yapılan geliştirmelerin müşteri tarafındaki tepkisinin tahmin edilemediği zamanlarda veya tahminlerin gerçek hayatta ne kadar uygulanabileceğini görmek için kullanılan etkili bir yöntemdir. Genellikle web sitelerinde sıklıkla kullanılır. Daha fazla bilgi için bu yazı incelenebilir.

İngilizce: A/B Test