Açık Uçlu Soru

Kısaltma: OEQ

Yanıt olarak “evet”, “hayır” diyemediğimiz veya seçeneklerin olmadığı, yorum ve detaylı bir yanıt gerektiren sorulardır. Örneğin “Yaşadığınız deneyimi birkaç cümle ile bizimle paylaşabilir misiniz?” sorusu açık uçlu bir sorudur. Deneyim ölçümünde müşterilerin verdiği yanıtların ardındaki nedenleri anlayabilmek için bu tarz sorular sorulmaktadır.

İngilizce: Open Ended Question