Alışveriş Yapan

Alışverişi yapan müşteri (shopper) kavramı genellikle perakende sektöründe kullanılmaktadır. Alışverişçi Pazarlaması da bu kavramın bir uzantısı olarak doğmuş, alışveriş yapan kişiye yönelik marka pazarlamasının yapılması ve karar verme sürecinde müşterileri etkilemeye çalışmak anlamına gelmektedir.

İngilizce: Shopper