Bilgi

Müşteri deneyiminde bilgi ve bilginin yönetimi müşterilerin yaşayacağı deneyimi doğrudan etkilemektedir. Firmalarda bilgilerin nerede nasıl üretildiği, nasıl iletildiği ve müşteri ile nasıl paylaşıldığı bir süreç olarak çizili olmalıdır. Bu süreçteki aksaklıklar eksik/hatalı bilgileri doğurur ve müşteriyi yanlış yönlendirerek kötü deneyimi ortaya çıkarır. Müşteriye dokunan tüm kanallardaki bilgilerin güncel ve tutarlı olması da garanti altına alınmalıdır.

İngilizce: Information