Birebir Derinlemesine Görüşme

Kısaltma: IDI

Müşterilerle karşılıklı olarak görüşülerek normal ankette alınamayacak iç görü, bilgi, duygu ve davranış nedenlerinin ortaya çıkarılmaya çalışılmasıdır. Genellikle bir pazar araştırma firmasından bu konuda destek istenir. Sonuç olarak ilgili personaya yönelik iç görülerin elde edilmesi amaçlanır.

İngilizce: In-depth interview