Bütüncül Kanal

Bütüncül Kanal kavramı müşteriye hizmet sunan kanalların kendi aralarında etkileşimlerinin olması durumudur. Müşterilerin çağrı merkezini arayıp açtırdıkları kaydın web sitesinde veya şube ekranlarında görülebilmesi kanallar arasında bilgi akışının olduğunu gösteren bir örnek olarak verilebilir. Müşterinin gözünde tüm kanallar tek bir firmayı temsil ettiğinden bunların arasında iletişim ve koordinasyon tek bir marka deneyimi sunma açısından oldukça değerlidir.

İngilizce: Omni Channel