Çalışan Bağlılığı / Sadakati

Çalışanların kendilerini çalıştıkları firmaya ait hissetmeleri ve iş değişikliği yapmayı düşünmedikleri durumdur. Çalışan bağlılığı her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Çalışanlar öncelikle kurumun misyonu ve kültürü ile bağ kurar ve kendi değerleriyle kurumun değerlerini eşleştirmeye çalışırlar. Sonrasında çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, yöneticiler, yapılan işler, işlerin sonuçları, kariyer yolu ve terfi fırsatları gibi değişkenler o firmaya çalışanı bağlayabilir veya tam tersi firmadan uzaklaştırabilir. Bağlı çalışanların müşteri memnuniyeti, finansal performans ve inovasyon performansı üzerinde pozitif etkisi olduğu farklı çalışmalarda görülmüştür. Bu bağlılığın sonucu olarak sadakat kavramı ortaya çıkar ve bağlı çalışanlar firma ile daha uzun süreli olarak çalışmaya meyilli olur.

İngilizce: Employee Engagement / Loyalty