Cevap Süresi

Kısaltma:  RT

Müşteriden gelen talep ile ilgili talebe verilen ilk yanıt arasında geçen süredir. Sorun hemen giderilemese de müşteriye en kısa sürede dönüş yapıp süreç hakkında bilgi vermek müşterinin talep/şikayet sürecinin yönetiminde kritik bir noktadır.

İngilizce: Response Time