Davranışsal Ekonomi

Kısaltma: BE

Davranışsal ekonomi zihnimizdeki karar alma mekanizmalarının sosyal, zihni ve duygusal önyargılardan nasıl etkilendiği üzerine çalışır. Daniel Kahneman’ın başını çektiği bir grup akademisyen bu konu üzerine çalışarak insanların her zaman rasyonel ve optimal kararı vermediklerini ve duyguların karar verme sürecinde mantıktan daha çok ön planda olduğunu ispatlamışlardır.

Kahneman, davranışsal ekonomi alanındaki çalışmalarıyla 2002 yılında nobel ekonomi ödülünü almıştır. İnsanların karar alırken duygularıyla seçenekleri karşılaştırarak sonuca vardıklarını deneyleriyle ispatlayan MIT profesörü Dan Ariely ve yaptığı çalışmalarla 2017’de nobel ekonomi ödülünü alan Richard Thaler da bu alanın gelişmesine katkı sağlayan diğer akademisyenlerdir.

İngilizce: Behavioral Economics