Değer Vaadi

Tek cümleyle özetlemek gerekirse değer vaadi firmaların müşterilerine verdiği sözlerdir. Bu sözler müşterilerde beklenti oluşturduğundan ve bu beklentilerin de hissettikleri deneyimle doğrudan ilişkisi olduğundan değer vaatleri çok iyi belirlenmeli ve müşterilere tutulamayacak sözler verilmemelidir.

Değer vaadi firmalar için 3 başlıkta özetlenebilir:

  1. Söz ver
  2. Sözünü tut
  3. Tutamayacağın sözü verme.

Değer vaadi müşterilerin “Neden senin ürününü/hizmetini satın alayım?” sorusuna firmaların verdiği yanıttır.

İngilizce: Value Proposition