Denetim

Denetim, planların uygulamada hayata geçip geçmediğini kontrol etme durumudur. Müşteri deneyiminde müşteri yolculuğu haritaları çizildikten sonra gerçekten müşterilerin o yolculuğu yaşayıp yaşamadıkları düzenli olarak denetlenmeli ve hayata geçmeyen uygulamalar varsa ya süreçler güncellenmeli ya da hayata geçirilmesinin önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır.

İngilizce: Audit