Derinlemesine Görüşme

Kısaltma: IDI

Bir ürün veya hizmet hakkında müşteriden geri bildirim almak için birebir yapılan görüşmelerdir. Derinlemesine görüşme kalitatif (nitel) bir araştırma tekniğidir.

Kantitatif (nicel) olarak yapılan ve yüksek adette müşteri geri dönüşüne ulaşılan çalışmaların yanı sıra kalitatif çalışmalarda adet az olmakla birlikte müşterilerin davranış ve kararlarının arkasındaki nedenler ve ihtiyaçlar ortaya çıkarılır. Derinlemesine görüşmelerde her defasında bir müşteriyle görüşme yapılır ve müşteriye sorulan açık uçlu sorularla iç görü elde edilmeye çalışılır.

İngilizce: In-depth interview