Dijital Müşteri Deneyimi

Kısaltma: DCX

Dijital kanallarda müşteri deneyiminin yönetilmesidir. Dijital kanalların kullanım oranı arttıkça bu kanallarda yaşatılan deneyim de daha önemli hale gelmiştir. Dijital kanalların fiziksel kanallardan kopuk olmaması ve kanallar arası etkileşimin (Bkz: Bütüncül Kanal) sağlıklı olması iyi bir deneyim için kritik noktalardan biridir.

Dijital kanallar müşterilere hız ve kolaylık sağlarken firmalara da maliyet avantajı getirmektedir. Bu nedenle gün geçtikçe fiziksel kanallarda veya çağrı merkezinde yapılması zorunlu olan işlemler (Abonelik, şikayet, abonelik sonlandırma vb) dijital kanallarda da yapılabiliyor hale gelmektedir.

İngilizce: Digital Customer Experience