Duyu

İnsanların duygularına giden yol 5 duyudan geçer. 5 Duyu: Görme, koklama, işitme, tat alma ve dokunmadır. Müşteri yolculukları tasarlarken müşterilerin hangi aşamada hangi duyularının harekete geçtiği ve onlara neler hissettirdiği de duygu haritaları ile gösterilmelidir.

Duyular zihinde o firma ile daha rahat bağ kurulmasını sağlar. Bunu iyi yöneten firmalar kendilerine özel kokular üretip tüm mağazalarında bu kokuların kullanılmasını sağlamaktadır. Bazı otomobil firmalarında kapı kapanırken çıkacak ses için özel olarak çalışan mühendisler bulunmaktadır.

İngilizce: Sense