Elde Tutma Oranı

Sözleşmesini uzatan ve o firmadan hizmet almaya devam eden müşterilerin bu durumdaki toplam müşterilere oranı “Elde Tutma Oranı”nı vermekte ve firmalarda önemli bir metrik olarak takibi yapılmaktadır.

İngilizce: Retention Rate