En Yüksek 2 Değer

Kısaltma: T2B

Müşteri Memnuniyeti Skoru (Bkz: Müşteri Memnuniyet Skoru) ve Müşteri Efor Skoru (Bkz: Müşteri Efor Skoru) genellikle 5’lik skalada ölçülmektedir. En yüksek 2 değer bu skaladaki 4 ve 5 değerleridir ve hesaplama yapılırken 4 ve 5 puan veren müşterilerin tüm müşteriler içindeki oranına bakılır.

Bazı firmalar tarafından ortalama skorun yanı sıra bu değer de “En Düşük 2 Değer” (Bkz: En Düşük 2 Değer) ile birlikte takip edilmekte, trend izlenmektedir. En düşük 2 değerin memnun olmayan müşterileri (1: Hiç memnun değilim ; 2: Memnun değilim), en yüksek iki değerin ise memnun müşterileri (4: Memnunum ; 5: Çok memnunum) gösterdiği düşünülür.

İngilizce: Top 2 Box