Gerçeklik Anı

Kısaltma: MoT

Gerçeklik anı 2005 yılında Procter & Gamble CEO’su A.G. Lafley tarafından ortaya atılmıştır. Müşterilerin firma ile iletişim kurduğu, firmanın sunduğu ürün ve/veya hizmetler hakkında fikir sahibi olarak firmayla ilgili bir algı oluşturduğu veya var olan algısını değiştirdiği anlardır.

Birinci gerçeklik anı (FMOT) müşterinin ilgili firma ile ilk etkileşimi kurması, müşteride istek ve ihtiyacın uyandırılması, müşterilerin o firmayı tercih etmesidir. İkinci gerçeklik anı ise (SMOT) müşterinin ilgili ürünü veya hizmeti kullanması, kalitesini görmesidir. Üçüncü gerçeklik anı (TMOT) müşterinin kullanımı sonrasında yorumlarını paylaşması, diğer müşterileri etkilemesi ve marka savunucusu olmasıdır.

2011 yılında ise Google tarafından online karar verme anı olarak Zero Moment of Truth (ZMOT) terimi ortaya atılmıştır. İlgili dökümana ulaşmak için tıklayınız. Buna göre müşteriler firma ile hiç iletişim kurmadan önce ilgili ürün/hizmeti Google’da araştırarak bir fikir sahibi olmakta ve bu online araştırmalar kararlarını etkilemektedir. Google’ın yaptığı araştırmaya göre Amerika’da müşterilerin %88’i ürün satın almadan önce online araştırma yapmaktadır. ZMOT ile ilgili daha fazla bilgi ve kaynak için tıklayınız.

İngilizce: Moment of Truth