Hazır Metin

Müşteri temsilcilerinin görüşme esnasında vermesi gereken bilgileri ve ilgili süreçlerin adımlarını içeren, onlara yol gösteren önceden hazırlanmış örnek metinlerdir. Bu metinler özellikle yeni süreçlerde ve yeni müşteri temsilcileri üzerinde çok etkili olsa da sadece bu metinlere bağlı kalarak konuşmak bir süre sonra müşterilerde olumsuz etki yaratabilir. Müşteri temsilcilerinin kendilerinden de bir şeyler katarak görüşmeyi yönlendirmesi sağlanmalı, bunun için gerekli yetkiler verilmelidir.

İngilizce: Script