Hedefler ve Anahtar Sonuçlar

Kısaltma:  KPIs and OKRs

Anahtar sonuçlar (OKR) gitmek istenilen yer için belirli bir dönemde odaklanılan, yol gösteren ana hedeflerdir. Her konu için ölçülebilir bir anahtar sonuç belirlenir ve bu sonuç hedefe göre performansın nerede olduğunu gösterir. Anahtar performans göstergeleri (KPI) ise bu ana hedefleri başarmak için takip edeceğimiz alt hedeflerdir.

Örneğin bir seyahate çıkıldığını düşünelim. Toplamda 12 saatlik araba yolculuğu için yola çıkıldığında yolu gösteren ve hedefin neresinde olunduğu konusunda yardımcı olan GPS bir OKR iken, ne kadar benzinin kaldığını, hızın kaç olduğunu gösteren ve sürekli takip edilen ön gösterge panelindeki bilgiler ise KPI’lardır.

İngilizce: Key Performance Indicators and Objectives and Key Results