İçgörü

İçgörü çözümü net olarak görülemeyen komplike bir problem karşısında derin ve net bir çözüm yolu ortaya çıkarmaktır. Müşterilerin davranışlarından, sözlerinden ve yaptıklarından yola çıkarak bir sonuca varmaktır.

Coca cola’nın Coca Cola Şekersiz’i üretmeye başlamadan önce erkeklerin Coca Cola Light sipariş etmeye çekindiklerini fark etmesi bir içgörü örneğidir. İçgörü elde edebilmek için müşteriler dinlenmeli, ürün ve/veya hizmeti kullanırken gözlemlenmeli ve kalitatif araştırmalar (Bkz: Kalitatif (Nitel) Araştırma) yapılmalıdır.

İngilizce: Insight