İlk Kontakta Çözüm Oranı

Kısaltma: FCR Rate

İlk kontakta çözülen çağrı/kayıt sayısının toplam çağrı/kayıt sayısına bölünmesiyle bulunur. Bazı firmalar ilk iletişimlerinde sorunlarının çözülüp çözülmediğini müşterilere sorarak bu metriği takip etmektedirler.

İngilizce: First Contact Resolution Rate