İlk Yanıt Süresi

Kısaltma: FRT

Müşterilerden gelen talepler için talep geldiği andan ilk kez yanıt verildiği ana kadar geçen süredir. Hız kavramının çok önemli olduğu günümüzde bu sürenin takibi yapılmalı ve mümkün olduğu kadar düşürülmelidir. Yanıt gelmeyen her an müşteri için belirsizlik anlamına gelecektir ve huzursuzluk oluşturacaktır.

İngilizce: First Reply Time