İnsan Odaklı Tasarım

Kısaltma: HCD

İnsan odaklı/merkezli tasarım problem çözme sürecine insanın ve bakış açısının dahil edilmesidir. Bunu yapabilmek için empati duygusunun yüksek olması gerekir ve yapılan prototipler insanlarla birlikte denenerek tasarımın şekillendirilmesi sağlanır.

Bu tasarımlar insanların bazı ihtiyaç ve isteklerinin çözümü olmalıdır. Örneğin valizlere tekerlek takılması ve insanların eşyalarını daha kolay taşıyabilmelerine olanak sağlanması insan odaklı bir tasarımdır.

İngilizce: Human Centered Design