Kantitatif (Nicel) Araştırma

Sayısal olan ve veriye dayanan araştırmalardır. Anketler aracılığıyla toplanarak bilimsel analizler kullanılarak sonuç çıkarılır ve trend takip edilir. Sonuçların sağlıklı ve anlamlı olabilmesi için anketlerin uygun şekilde tasarlanması, örneklem büyüklüğü, kapsamı ve ölçüm yöntemi gibi konular iyi çalışılmalıdır. İstatistiksel olarak anlamlı bir örneklem büyüklüğü için buradaki hesaplama modülü kullanılabilir.

Bir araştırma yaparken genellikle %95 güven aralığı ve %5 hata payı kullanılır. Örneğin çağrı merkezine gelen 1 milyon çağrı için bir deneyim ölçümü yapılırken bu değerlere göre 385 başarılı ankete ihtiyaç vardır. Örneklemi artırdıkça güven aralığı ve hata payı da daha iyi hale gelir fakat bir noktadan sonra örneklem büyüklüğünü artırmak çok etkili olmaz. Net Tavsiye Skoru (Bkz: Net Tavsiye Skoru) anketleri, Müşteri memnuniyeti (Bkz: Müşteri Memnuniyeti Skoru) anketleri gibi araştırmalar kantitatif araştırmalardır. (İpucu: Kalitatif ile kantitatifi karıştırıyorsanız kalitatif için quality-kalite-sözel ; kantitatif için quantity-miktar-sayısal çağrışımlarını kullanabilirsiniz)

İngilizce: Quantitative Research