Kayıt

Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarının takibini yapabilmek için sistem üzerinden açılan belgelerdir. Çağrı merkezi, fiziksel kanallar gibi kanallardan müşteri talebiyle temsilcilerin açabileceği gibi müşteriler dijital kanalları kullanarak kendileri de kayıt açabilirler. Kayıtların doğru başlıkta açılması, doğru ekibe yönlendirilmesi, düzenli olarak müşterinin bilgilendirilmesi ve hızlı çözümlenmesi deneyim açısından kritik önem taşımaktadır.

Sistem üzerinden yapılan bu işlemlerin takibi ve raporlaması da müşteri deneyiminin hangi aşamasında nasıl bir gelişim alanı olduğunu gözler önüne serer. Örneğin bir ay içinde X konusundan açılan kayıtların %50 artışı o konuda bir sorun olabileceğini ve detaylı inceleme gerektirdiğini ortaya koyar. Aynı şekilde ortalama kayıt tamamlanma süresi 12 saat iken X konusunda 35 saatlik bir ortalama varsa yine odaklanılması gereken bir başlık olduğu söylenebilir.

İngilizce: Ticket