Korelasyon Analizi

Korelasyon analizi iki değişken arasındaki istatistiksel ilişkiyi görmek için yapılan bir analizdir. Excel’de yapılabildiği gibi SPSS gibi istatistik araçlarında da bu analiz yapılabilir. Örneğin çağrı süresi ile çağrı sonrasında müşterilerin verdiği memnuniyet puanlarının analizini yaptığınızda iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı görülebilir.

Pozitif korelasyon değişkenlerin ikisinin de aynı yönde arttığını veya azaldığını (müşteri temsilcisinin memnuniyeti arttıkça hizmet sunduğu müşterilerin de memnuniyet puanının artması), negatif korelasyon ise değişkenlerden biri artarken diğerinin tersi yönde azaldığını gösterir (çağrı süresi arttıkça müşteri memnuniyet puanının düşmesi).

İlişki olabilmesi için korelasyon katsayısı p’nin 0,5’ten büyük olması beklenir. Detaylı bilgi ve SPSS analizi açıklaması için buradaki yazı incelenebilir. Korelasyon değişkenler arasındaki ilişkiyi verse de nedenselliği açıklamaz. Nedensellik için regresyon analizi yapılmalıdır (Bkz: Regresyon Analizi).

İngilizce: Correlation Analysis