Kullanıcı Deneyimi

Kısaltma: UX

Kullanıcı deneyimi, müşterilerin bir ürün veya hizmeti kullanırken, özellikle de kullanımının ne kadar kolay veya memnuniyet verici olduğu konusunda deneyimledikleri duygu ve hislerdir. Gelişmiş ürünler veya hizmetler, kullanıcıları, neye ihtiyaç duyduklarını, neye değer verdiklerini, yeteneklerini ve ayrıca sınırlamalarını derinlemesine anlamaya odaklanmalıdır.

İngilizce: User Experience