Kültür

Kelime anlamı olarak kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şeydir. Kültüre müşteri deneyimi açısından bakarsak şirket kültürünün üzerinde durmak gerekir. Şirket kültürü şirketin misyonu, çalışma ortamı, değerleri, hedefleri gibi terimlerle tanımlansa da şirket çalışanlarının o hedeflere nasıl ulaştığı, birbirleriyle iletişimleri, tutumları ve davranışları olarak da açıklanabilir.

Müşterilerin yaşadıkları deneyimler şirket kültürünün bir yansıması olarak görülür ve kültürün takım çalışmasına yatkınlığı, müşteri odaklılığı iyi bir deneyim için olmazsa olmazdır. Gökhan Kara’nın HBR’de yazdığı bu makalede deneyim yönetimi piramitinde kültür temelde yer alır.

İngilizce: Culture