Makine Öğrenmesi

Kısaltma: ML

Makine öğrenimi, bilgisayarların algılayıcı verisi ya da veritabanları gibi veri türlerine dayalı öğrenimini olanaklı kılan algoritmaların tasarım ve geliştirme süreçlerini konu edinen bir bilim dalıdır. Teknolojinin yardımıyla deneyimin iyileştirilmesi noktasında makine öğrenmesinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

İngilizce: Machine Learning