Marka Savunuculuğu

Duygusal olarak firmaya bağlı müşterilerin sanki firma çalışanıymış gibi firmayı övmesi, etrafındakilere tavsiye etmesi ve olumlu geri bildirimlerle ağızdan ağıza yayılıma katkıda bulunmasıdır. Ağızdan ağıza yayılımın en etkili pazarlama yöntemi olduğu çeşitli araştırmalarla ispatlanmıştır. Bu bakımdan da marka savunucuları firmalar için önemli bir kaynaktır.

İngilizce: Brand Advocacy