Metin Analitiği

Kısaltma: TA

Metin analitiği iç görüleri, eğilimleri ve davranış kalıplarını ortaya çıkarmak için büyük hacimli yapılandırılmamış verinin analiz edilmesi ve kalitatif çıktı üretilmesidir.

Metin analitiği sayesinde büyük bir veri yığınından anlamlı ve kullanılabilecek içgörüler ortaya çıkmakta, bu içgörüler müşterilerin yaşadıkları süreçlerdeki zahmet noktalarının belirlenmesi ve gelişim aksiyonlarının planlanmasında kullanılmaktadır.

İngilizce: Text Analytics