Metrik

Verilerin nicel olarak ölçümüdür. Müşteri deneyimini yönetirken hem deneyimsel hem operasyonel olarak ölçülmesi ve takip edilmesi gereken metrikler belirlenmeli, metriklerin değişimi yönetilmelidir. Örneğin müşterilerin, müşteri temsilcisine ulaşma süresi metriği çağrı merkezi deneyimini etkileyen bir operasyonel metriktir ve sürekli takibinin yapılması gerekmektedir.

İngilizce: Metric