Müşteri Deneyimi Tasarımı

Kısaltma: CXD

Müşteri deneyimi tasarımı firmanın müşteriye dokunduğu tüm temas noktalarında onun yaşayacağı deneyimi düşünmesi ve sürtünmesiz (kesintisiz) bir deneyim yaşaması için gerekli çalışmaları yapmasıdır.

Tasarlanan deneyimin firmanın marka vaadiyle uyumlu olması, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunulması gerekir. Bu tasarımı yaparken genellikle müşteri yolculuk haritaları kullanılır (Bkz: Müşteri Yolculuk Haritaları)

İngilizce: Customer Experience Design