Müşteri Deneyimi

Kısaltma: CX

Müşteri deneyimi, müşterilerin bir şirketle olan tüm etkileşimlerinin ürünüdür. Bu etkileşimlerden sonra ortaya çıkan deneyim, iki kritik olgudan etkilenir. Birincisi müşterilerin beklentileri, ikincisi ise şirketin değil müşterinin algıladığı ürün/hizmet performansıdır. Müşteri deneyimi, algılanan performans ile müşteri beklentisi arasındaki farktan kaynaklanır.

İngilizce: Customer Experience