Müşteri Geri Kazanımı

Ürünü veya hizmeti kullanmayı bırakan müşterinin ilgisini çekerek tekrar kullanıma yönlendirmeye müşteri geri kazanımı denir. Kaybedilen bir müşteriyi geri kazanmanın maliyeti yeni bir müşteri kazanmaktan çok daha yüksektir. Bu müşterilerin ürünü/hizmeti kullanmayı bırakma nedenlerini iyi inceleyerek bırakma eğilimi olan müşteriler tespit edilmeli, onlara yönelik ek aksiyonlar alınmalıdır. Bunun yanı sıra bu aşamada öğrenilen öğretiler süreçlerin ve ürünlerin gelişimi için kullanılarak potansiyel müşteri memnuniyetsizliğini de önleyebilir.

İngilizce: Customer Win-Back