Müşteri Kaybetme Maliyeti

Bir müşteriyi kaybetmenin şirkette yarattığı finansal etkidir. Bu maliyete birkaç açıdan bakmak gerekir. İlgili müşterinin firmadan tekrar alışveriş yapmayacağından öncelikle bu tarafta bir kayıp olur. Bu müşteriyi geri kazanmak için de maliyet ortaya çıkacaktır. Bu maliyet de yeni bir müşteri kazanmaktan çok daha yüksektir. Müşterinin tekrar gelmesi için yapılan harcamaların da bu değere eklenmesi gerekir.

İngilizce: Cost of Losing Customer