Müşteri Kazanma Maliyeti

Kısaltma: CAC

Bir müşteriyi bir ürünü / hizmeti almaya ikna etmek için yapılan çalışmaların getirdiği maliyettir. Bu maliyet, organizasyon tarafından potansiyel bir müşteriyi ikna etmek için kullanılır. Bu amaçla kullanılan satış ve pazarlama maliyetleridir.

İngilizce: Customer Acquisition Cost