Müşteri Kazanma

Kısaltma: ACQ

Müşteri beklentileri ve ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen ürün ve hizmetler ile yeni müşterilerin kazanılmasıdır. Müşteri kazanma aşamasına odaklanırken müşteriyi elde tutma aksiyonları da düşünülmelidir. Müşteri ilgili ürünü veya hizmeti satın alması için karşılanamayacak sözler bu aşamada verilmemelidir.

İngilizce: Customer Acquisition