Müşteri Memnuniyet Skoru

Kısaltma: CSAT

Müşteri memnuniyetinin ölçüldüğü metriktir. Müşteri memnuniyet skoru, müşteri deneyiminde ilk ölçülmeye başlanılan skordur ve geleneksel deneyim ölçüm metriği olarak kabul edilmektedir. Özellikle müşterilere dokunan kanalların deneyiminin ölçümünde yaygın olarak kullanılmaktadır. NPS biraz daha büyük resme ve markaya yönelik araştırmalarda kullanılırken, müşteri memnuniyeti skoru daha çok kanal memnuniyetini ölçmede kullanılmaktadır.

İngilizce: Customer Satisfaction Score