Müşteri Odaklı Kültür

Firmalarda yapılan tüm çalışmalarda müşterilerin odak noktasına konulması ve karar süreçlerinde müşteri deneyiminin etkili rol oynamasıdır. Bunun için üst yönetimden başlayarak müşteri deneyimine inanan bir çalışan kitlesi olması ve kültür yaratma/yayma aktiviteleriyle müşteri odaklılığın şirket içinde yayılması sağlanmalıdır.

Müşteri odaklı kültür dönüşümü için öncelikle çalışanlarda farkındalık yaratılmalı, sonra çalışanların deneyimi ve iyileştirme aksiyonlarını sahiplenmesi, son olarak da çalışanların yaptıkları müşteri odaklı çalışmalar ile birbirlerini ilhamlandırması gerekmektedir. Dönüşüm adım adım planlanmalıdır.

İngilizce: Customer-Centric Culture