Müşteri Odaklılık

Şirketin hedefinde ve ana amaçlarında müşteri deneyiminin yer alması, karar aşamalarında buna göre hareket edilmesidir. Müşteri odaklılık bütün organizasyonda olması gereken bir düşünce yapısıdır.

Müşteri odaklı kültür yaratma çalışmalarıyla bu düşünce yapısının organizasyonda filizlenmesi ve büyümesi sağlanmaktadır (Bkz: Müşteri Odaklı Kültür). Müşteri odaklılık için öncelikle çalışanların farkındalığının artırılması, sonrasında çalışanların müşteri ihtiyaç ve sorunlarını sahiplenmelerini sağlamak için çeşitli projelerle bu farkındalık elle tutulur hale getirilmelidir.

İngilizce: Customer Centricity