Müşteri Yaşam Boyu Değeri

Kısaltma: CLV

Müşterinin firmayla geçmişte olan ve gelecekte de olması tahmin edilen etkileşimleri sonucunda yaratacağı toplam finansal değerdir. Örneğin bir spor salonu işletmesinde müşterilerden aylık 200 TL ücret alındığını ve ortalama 2 yıl boyunca müşterilerin spor salonuna gittikleri bir durumda müşterilerin yaşam boyu değeri: 200 X 2 X 12= 4800 TL olacaktır. Bundan sonra müşteri çekmek için harcanan reklam giderleri ve operasyonel giderler düşülerek bir müşterinin yaşamı boyunca ne kadar kar getirdiği de bulunabilir.

İngilizce: Customer Lifetime Value