Müşteri Yolculuğu Memnuniyet Skoru

Kısaltma: CJ-SAT

Müşteri deneyiminde yeni bir metrik olarak kullanılan müşteri yolculuğu memnuniyet skorunda müşterilerin hizmet aldıkları kanallar değil, belirli bir işlemi tamamlamak için yapılanlar sonucunda o deneyimden duyulan memnuniyet ölçülmektedir.

Örneğin abonelik yolculuğu için müşteriler çağrı merkezi ile görüştükten sonra dökümanlarını e-posta ile gönderip son imza işlemleri için bayiye gidebilir. Bu işlemler tamamlanıp aboneliği aktif hale geldikten sonra abonelik işlemi deneyiminden genel olarak duyulan memnuniyetin sorulması bu alt yolculuk için yolculuk puanını ortaya çıkaracaktır. Bu ölçümün yapılması için firmaların büyük resimde müşterilerin yaşadıklarını belirlemesi, onları önceliklendirmesi, sonrasında ölçümlere başlaması gerekmektedir.

İngilizce: Customer Journey Satisfaction Score