Müşteri Yolculuğu

Müşteri yolculuğu şirketlerde çizilen süreçlerin müşteriler tarafında hangi adımlarla ve hangi duygularla izlendiğidir. Müşteriler bir yolculuk gibi firmaların ürün ve hizmetlerini adım adım yaşarlar ve adım adım ilerlerler.

Bu yolculuğun çizimi için müşteri yolculuk haritaları kullanılır (Bkz: Yolculuk Haritalama) ve yolculuk adımları ölçülerek gelişim alanları çıkarılır (Bkz: Müşteri Yolculuğu Memnuniyet Skoru).

İngilizce: Customer Journey