Müşteri

Bir ücret karşılığında ürün veya hizmet satın alan veya satın alınan ürün veya hizmeti kullanan, deneyimleyen kişidir. Deneyimi yönetirken müşterilerin kim olduğu sorusu iyice irdelenmeli ve müşteri personalarına göre aksiyonlar planlanmalıdır.

Ürün/hizmeti satın alan müşteri ile kullanan kişi aynı olmayabileceğinin farkında olmak gerekir. Örneğin başka birine uçak bileti alındığında ilgili havayolu şirketi için hem bileti satın alan hem de hizmeti kullanan kişi müşteri olarak nitelendirilebilir.

İngilizce: Customer