Nöropazarlama

Nöropazarlama sinir bilimini kullanarak pazarlama faaliyetleri oluşturma yaklaşımıdır. Müşterilerin çeşitli uyarıcılara verdikleri tepkilerin beyinde oluşturduğu etkileri incelenerek ilgilerini nelerin çektiği ve nelerin çekmediği belirlenmeye çalışılır. Genellikle bu sonuçlara göre pazarlama ve reklam faaliyetleri şekillendirilir.

İngilizce: Neuromarketing