Odak Grup

Kısaltma: FG
Odak grup çalışması kalitatif bir araştırma yöntemidir (Bkz: Kalitatif Araştırma). Bir moderatör tarafından yönetilen ve genellikle 6-8 müşterinin katıldığı görüşmelerde müşterilerin belirli bir ürün veya hizmet hakkında derinlemesine görüşlerine ulaşılmaya çalışılmasıdır. Görüşme 1-2 saat arasında sürer.

İngilizce: Focus Group