Örneklem

Araştırma yaparken tüm ana kütleye gitmek maliyetli olacağından ana kütleyi istatistiksel olarak temsil edecek şekilde olan fakat daha az sayıdaki müşteri kitlesidir.

İstatistiksel olarak anlamlı bir örneklem büyüklüğü için buradaki hesaplama modülünü kullanabilirsiniz. Genellikle %95 güven seviyesi ve %5 hata payında olacak şekilde örneklem sayısı belirlenir.

İngilizce: Sample