Ortalama Çağrı Ele Alma Süresi

Kısaltma: ACHT / AHT
Bir çağrının ortalama ne kadar sürdüğünün göstergesidir. Özellikle çağrı merkezinde sürekli takip edilen bir metriktir ve maliyetlerle ilişkilendirilir. Bu sürenin içinde müşteri temsilcisinin görüşmeyi, eğer beklemeye aldıysa bekleme süresi ve görüşme sonrasındaki ilgili işlemleri tamamlaması da yer alır, telefon kapanana kadar geçen süredir.

İngilizce: Average Call Handling Time