Ortalama (Aritmetik ve Ağırlıklı)

Kısaltma: Avg / Ort

Müşteri deneyimi ölçümlerinden memnuniyet ve efor hesaplamasında aritmetik ortalama kullanılır. Tüm yanıtlar toplanarak toplam yanıt sayısına bölümü bu sonucu verir. Bazı durumlarda ise iki skorun önemi aynı olmadığı için bir ağırlıklandırma katsayısı belirlenir ve buna göre ağırlıklı ortalama belirlenerek trend takip edilir.

İngilizce: Average